>>> www.strukturnifondovi.hr

Projekt pod nazivom “LiquiTip Microbial – kromatografske kolone za ciljano filtriranje mikroorganizama” (KK.03.2.2.03.0331)

Kratki opis projekta

LiquiTip Microbial testira identifikaciju mikroorganizama vezanih ciljanom filtracijom, na principu SEC-Size Exclusion Chromatography, na našim LiquiTip analitičkim kolonama koje 3-D printamo i punimo originalnim mehaničko-fluidičkim pristupom.  Mikroorganizme planiramo vezati na LiquiTip analitičkim kolonama koje 3-D printamo i punimo našim originalnim mehaničko-fluidičkim pristupom. Značajno je kako korisnik-organizacija koja će koristiti kolone za analizu ne može unaprijed znati kakav set kolona joj je potreban i koje bi trebala uskladištiti, već ovisno o
incidentu treba brzo pripremiti tailor-made set – što je upravo temeljna mogućnost našeg pristupa. Prethodno, u suradnji s Institutom Ruđer Bošković, dokazana je kvaliteta nepokretnih faza koje koristimo (točnost analiza) i kemijska stabilnost kolona u prisustvu polarnih organskih otapala (odsustvo zagađivala) te prikladnost za kvantitativne analize, kakve se primjenjuju u kliničko-dijagnostičkim laboratorijima. Najvažnije za ovaj projekt, pokazana je prikladnost materijala od kojih izrađujemo naše kolone i za proteomsku analizu (AAA-amino-acid analysis) masenom spektrometrijom i potvrđeno odsustvo interakcije biološkog materijala i odabranih materijala za izradu LiquiTip kolone.

Dakle, koristimo analize IRBa kako bismo provjerili može li kromatografska kolona pripremljena u maloj seriji, po potrebi laboratorija korisnika, biti kvalitetna i pouzdana kao i velikoserijski, industrijski proizvod. Veličina svjetskog tržišta potrošnog laboratorijskog materijala, tako i analitičkih kolona čini čak i ulazak u jednu nišu velikom poslovnom prilikom. Naš koncept bi koristili npr. analitički laboratoriji, medicinske ustanove i istraživački centri. Proizvod bi se distribuirao na svjetskom tržištu kao set za pripremu namjenskih kolona za rješavanje korisnikovog analitičkog problema.

Cilj projekta

Cilj projekta je upotrijebiti proteomsku analizu i demonstrirati upotrebu kolona za direktnu identifikaciju mikroorganizama vezanih filtracijom iz biološkog uzorka. Ovim aktivnostima dokazujemo kako smo osmislili pouzdan postupak maloserijske proizvodnje kromatografskih kolona, mehaničko-fluidičkim punjenjem kolona stacionarnom fazom.

Očekivani rezultat projekta

Uslugom MS/MS MALDI_TOF analize koju je pružio Institut Ruđer Bošković potvrdili smo našu pripremu LiquiTip kolona sa stacionarnom fazom za SEC, tj. potvrdili smo kako možemo pripremiti kolone prikladne za ciljano filtriranje mikronskih čestica. Pokazano je da je materijal kolona koji koristimo dovoljno čist (bez proteaza, nukleaza i drugih faktora degradacije) što omogućuje čuvanje dušikom isušenih mikroorganizama u kolonama.

Razdoblje provedbe projekta

27/10/2021 – 24/01/2022

Ukupna vrijednost projekta

134.732,00 kuna (EU sufinanciranje u iznosu od 75.000,00 HRK).

Financiranje iz programa >>>Inovacijski vaučeri za MSPove KK.03.2.2.03.

Kontakt osobe za više informacija

dr.sc. T. Vuletić, direktor   >>>projekteka.hr@gmail.com

 

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/