>>> www.strukturnifondovi.hr

Projekt pod nazivom “Mehaničko-fluidički pristup pripremi analitičkih, kromatografskih kolona: Liquikontaminant – Detekcija organskih zagađivala na kolonama (KK.03.2.2.03.0114)

Kratki opis projekta

U Liquikontaminant – Fazi 2 LiquiTip projekta potrebno je provjeriti ponašanje materijala od kojeg su izrađene same kolone, dakle polimernog materijala korištenog za 3D printanje malih serija kolona po odabiru korisnika. Naime, kako je naš sustav baziran na prethodnom dispergiranju stacionarne faze u tekućini, potrebno je bilo potvrditi da ne dolazi do kontaminacije stacionarne faze ili da ne dolazi do mehaničkog oštećenja čestica, njihovog vezivanja ili kompaktiranja te promjena u svojstvima retencije pokretne faze. Testove/mjerenja Faze 1 proveli smo za slučaj temeljnog otapala – vode, te testirali funkcionalnost različitih vrsta stacionarnih faza, za različite koncentracije uzorka otopljenih u vodi (na vodi bazirane pokretne faze).

Dakle, koristili smo analize IRBa kao bismo provjerili može li kromatografska kolona pripremljena u maloj seriji, po potrebi laboratorija korisnika može biti kvalitetna i pouzdana kao i velikoserijski, industrijski proizvod. Veličina svjetskog tržišta potrošnog laboratorijskog materijala, tako i analitičkih kolona čini čak i ulazak u jednu nišu velikom poslovnom prilikom. Naš koncept bi koristili npr. analitički laboratoriji, medicinske ustanove i istraživački centri. Proizvod bi se distribuirao na svjetskom tržištu kao set za pripremu namjenskih kolona za rješavanje korisnikovog analitičkog problema.

Cilj projekta

Krajnji cilj je unaprijediti postupak pripreme malih serija potrošnog materijala – kromatografskih kolona za analitičko dijagnostičke laboratorije, kako bi se omogućila ekonomski prihvatljiva proizvodnja. Ovim aktivnostima dokazati kako smo osmilili pouzdan postupak maloserijske proizvodnje kromatografskih kolona, mehaničko-fluidičkim punjenjem kolona stacionarnom fazom.

Očekivani rezultat projekta

Uslugom MS analize koju je pružio Institut Ruđer Bošković potvrdili smo kvalitetu punjenja kolona, tj. potvrdili smo da su stacionarne faze kojima smo punili kolone ostale jednakovrijedne i jednako funkcionalne kao i u kolonama velikoserijske proizvodnje te time potvrdili našu originalnu zamisao u dizajnu proizvoda. Očekivani rezulat, do kojeg smo došli, je da ne dolazi do kontaminacije stacionarne faze ili da ne dolazi do mehaničkog oštećenja čestica, njihovog vezivanja ili kompaktiranja te promjena u svojstvima retencije pokretne faze, dok smo prethodno utvrdili kako same kolone vrše svoju funkciju prilikom eluacije otopina biokemijski relevantnih tvari.

Razdoblje provedbe projekta

24/08/2020 – 28/09/2020

Ukupna vrijednost projekta

135.000,00 kuna (EU sufinanciranje u iznosu od 75.000,00 HRK).

Financiranje iz programa >>>Inovacijski vaučeri za MSPove KK.03.2.2.03.

Kontakt osobe za više informacija

dr.sc. T. Vuletić, direktor   >>>projekteka.hr@gmail.com

 

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/